Open bedrijvendag erg goed bezocht


De bedrijvendag van zaterdag j.l. is erg goed bezocht bij MyMicro Group. We hebben meer dan 400 belangstellenden een kijkje mogen geven in onze mooie organisatie! Voor de bezoekers ook leuk om ons eens in actie te zien, en vooral wat er allemaal schuilgaat in ons mooie pand!